Montessoriförskolan Tallbacken i Sollentuna drivs sedan starten 1971 som ett föräldrakooperativ. Lärarnas pedagogiska expertis i kombination med föräldrarnas brinnande engagemang skapar en förskola som lever upp till allas förväntningar. Montessoripedagogiken inspirerar barnen att utvecklas intellektuellt, emotionellt, fysiskt, andligt, språkligt, motoriskt och socialt.


Tallbacken är en ideell förening vars medlemmar är de familjer som har barn inskrivna på förskolan. En styrelse driver och arbetar med aktuella frågor, men ansvaret för den dagliga operativa verksamheten är delegerat till förskolechefen och pedagogerna på förskolan.
 

Vernissage
Under året jobbar barnen med olika tekniker inom konsten. I maj månad har vi ett venisage då alla familjer bjuds in för att beskåda barnens allster. 
Gå gärna in och titta på förra årets venisage då temat var Miró, följ länken till mittis artikel.
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/konsten-fargar-pedagogiken-pa-tallbacken/repdpnqes!fydCYgDu@WFX6hAwhCj3A/

AKT
UELL  INFORMATION:

Viktiga händelser:
 

Vår aooverksamhet kännetecknas av :                
Verksamheten kännetecknas av:

  •  Engagerad och kunnig personal
  •  Fina lokaler och en fantastisk gård
  •  Fokus på barnens inneboende vilja att bli  självständiga.
  •  Dokumentation och uppföljning