Arbetsgrupper

 

Som föräldrakooperativ är Tallbacken helt beroende av föräldrarnas engagemang för att verksamheten ska fungera. Ryggraden är ett antal olika arbetsgrupper. Varje familj ingår i en grupp och man väljer efter eget intresse i kombination med behov och vakanser. Varje arbetsgrupp har en sammankallande förälder och en kontaktperson i personalen. 

Styrelsen väljs på den årliga föreningsstämman.

 

Styrelsen

Föreningens ledning som, tillsammans med föreståndaren, styr verksamheten och beslutar om investeringar, tecknar avtal mm. Är däremot inte inblandad i den dagliga verksamheten, som sköts av våra duktiga pedagoger. Består f n av fem ledamöter, tecknar föreningens firma och sammaträder en gång i månaden.

 

Fastighets- och trädgårdsgruppen
Ansvarar för att fastigheten och utemiljön vid skolan är i gott skick. Planerar och underhåller på kort och lång sikt. Ser till att rutiner finns att åtgärda akuta fel. Utför mindre reparationer inomhus och utomhus. Organiserar och följer upp städdagar.

 

Materialgruppen
Tillverkar och underhåller arbetsmaterial. Detta kan innebära att sy måla, klippa och klistra.

 

Jourgruppen
Organiserar, i samråd med föreståndaren, joursystem för arbetet vid personalbrist. Upprättar och ansvarar för jourlistor.

 

IT-gruppen
Ansvarar för att förskolans datorer är uppdaterade och i gott skick. Rycker även in vid plötsliga problem med datorerna.

 

Återvinningsgruppen
Ser efter komposten samt har ansvar för bortforsling av avfall till avfallsanläggning.

 

Festfixargruppen
Vårdar trivseln vid olika möten genom att arrangera förtäring vid Tallbackens olika sammankomster.