FÖRÄLDER 

 

Med pedagogernas kunskap och föräldrarnas engagemang ger vi tillsammans barnen en skola som lever upp till våra förväntningar. Montessoriförskolan Tallbacken i Sollentuna har sedan starten 1971 drivits som ett föräldrarkooperativ. Föreningens styrelse ansvarar för skolans drift, men vi tar alla aktiv del i skolans skötsel.

 

Den pedagogiska verksamheten på Tallbacken leds av utbildade montessorilärare som till sin hjälp har assistenter med förskollärar- eller barnskötarutbildning.

 

Administration, matlagning och daglig städning sköts av anställd personal. Vid personalbrist hjälper vi föräldrar till. Varje familj ska vara beredd att ställa upp på jour och rycka in någon gång per termin, i barngrupperna, eller i köket.

 

Två gånger per år har vi gemensam städdag. Föreningens medlemmar, dvs vi föräldrar, underhåller, städar och rustar upp lokaler och utemiljö. Löpande underhåll sköts av fastighetsgruppen. Föräldrar med barn på någon av de stora avdelningarna turas om att tvätta handdukar, dukar och liknande. I praktiken innebär det att ansvara för tvätten ett par gånger per termin.

 

För alla nya familjer hålls informationskvällar. Lärarna berättar om Tallbacken och pedagogiken. Där alla får möjlighet att bekanta sig med och prova på montesssorimaterialet.