Det utmärkande för Montessoripedagogiken är ett förhållningssätt präglat av stor respekt för det växande barnet. Det innebär konkret att vi byggt upp en miljö med målet att vara anpassad till barnens behov. Vi har tillgång till utbildade pedagoger och vi har skapat ett innehåll i förskolan som tydliggör idéer och sammanhang. För att barnen ska utvecklas intellektuellt, emotionellt, fysiskt och socialt måste de få göra egna erfarenheter. Därför får de själva pröva sig fram så mycket som möjligt.

   

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" är en tanke som präglar vår montessoriverksamhet. Det innebär att vi inte ska ha onödiga hinder för barnen.

  

Vår förskolemiljö är anpassad för barnen med till exempel låga bord och stolar. Här finns en inbjudande miljö med fina färger och många saker för barnen att aktivera sig med, som väcker nyfikenhet och intresse. Från låga hyllor kan de själva enkelt hämta och ställa tillbaka saker de använder. De kan till exempel tvätta, putsa spegel, räkna, forma bokstäver, måla flaggor, ha bygglek och mycket mera. Barnen får utforska, experimentera och skaffa sig nya erfarenheter.