Lilla avdelningen

På vår småbarnsavdelning finns fjorton barn och tre vuxna. Miljön är väl anpassad för att möta de små barnens behov. När ett barn är moget för större utmaningar får det börja i en av de två grupperna på förskolans stora avdelningar.

En av Maria Montessoris grundtankar är : "Hjälp mig att klara mig själv". Vi hjälper barnen med detta genom att visa dem hur de kan göra och ge dem tid och utrymme att träna själva. Vi har ett område för praktiska övningar där barnen putsar, bakar, skalar och delar frukter, tvättar och diskar.

Vi har också en språkavdelning med böcker, kort och saker som hjälper barnen att bygga upp språket. Vi använder material där barnen får sortera, para ihop, plocka i och ur samt trä på och av. Vi sjunger, dansar, spelar instrument och lyssnar på musik. Barnen utforskar färger genom att måla på staffli.

Sociala relationer, som att umgås med andra barn och vuxna i en grupp, att dela med sig och att kunna vänta på sin tur, arbetar vi ständigt med. Vi vill hjälpa barnen att förstå varandra och att kunna sätta ord på känslor. Varje dag är vi ute i vår trädgård där barnen får utveckla sin grovmotorik genom att hoppa, klättra, gunga, åka rutschkana, springa och åla.

Till lunch och mellanmål hämtar barnen själva porslin, glas och bestick ur lådor och skåp och dukar därefter fram till sig själva. De barn som behöver det sover middag efter lunchen.

Stora avdelningen

Vår stora avdelning är uppdelad i två grupper med tillsammans cirka 40 barn och sex vuxna. Barnen kan arbeta enskilt eller tillsammans med kamrater med pedagogisk guidning från personalen.

Barnen deltar i förskolans dagliga skötsel.

På förmiddagarna arbetar vi praktiskt med att baka, tvätta, putsa, hälla, skura, klippa med mera. Vi kan också arbeta med ljuddosor, luktdosor, känselplattor, cylinderblock och geometriska former där vi övar och förfinar våra sinnen. När vi arbetar med matematik kan vi konkret se hur mycket 10 är. När vi lägger ut vår tusenkedja kan vi räkna alla tusen pärlor och samtidigt uppleva hur mycket 1000 är. Vi kan även arbeta med sandpappersbokstäver, bygga ord, skriva och läsa. Allt detta med fint Montessorimateriel.

I kulturen arbetar vi med musik ,olika tekniker i konsten samt kan barnen välja att sy, väva, snickra, experimentera eller att arbeta med länder och världsdelar. De äldsta barnen lär sig även lite engelska ord och fraser. På eftermiddagarna är vi utomhus – både när solen skiner och när vattenpussarna lockar. En dag i veckan går vi på utflykt till skogen och en dag i veckan har de äldsta barnen skolförberedande utflykter med till exempel kubbspel, skridskoåkning eller utflykter till olika museer/konserter.

Praktiskt - Putsa silver

Språk - rörliga alfabet

Matematik - 100 bräda

Sinnestränande - geometriska kabinet

Geografi