Föräldrakooperativ

Montessoriförskolan Tallbacken i Sollentuna har sedan starten 1971 drivits som ett föräldrakooperativ. Att ha barn på ett föräldrakooperativ är roligt och det kräver lite mer engagemang än en vanlig förskola. På köpet vi lär känna varandra lite bättre och har en fin gemenskap. Föreningens styrelse ansvarar för förskolans drift, men vi tar alla aktiv del i förskolans skötsel. Kombinationen av pedagogernas kunskap och föräldrarnas engagemang ger våra barn en fantastisk start i livet!


Engagemang

Den pedagogiska verksamheten på Tallbacken leds av utbildade montessorilärare, förskollärare och montessoriassistenter med gedigen erfarenhet. Administration, matlagning och daglig städning sköts av anställd personal. Vid personalbrist hjälper vi föräldrar till. Varje familj ska vara beredd att ställa upp på jour och rycka in någon eller några gånger per termin, i barngrupperna eller i köket.

Som familj på Tallbacken deltar man löpande i någon arbetsgrupp alternativt i styrelsen. Varje familj ingår i en grupp och man väljer efter eget intresse och kunskap i kombination med behov och vakanser. Arbetsgrupperna arbetar med löpande underhåll och mindre reparationer av våra lokaler, material och utemiljö. 

Två gånger per termin har vi gemensam städdag, en inomhus och en utomhus. Städdagarna är trevliga sammankomster och ger en chans att få träffas och umgås med övriga föräldrar på förskolan. De föräldrar som har barn på den stora avdelningen hjälps även åt att tvätta sådant som används i verksamheten såsom förkläden och dukar, vilket i praktiken innebär att ansvara för tvätten någon gång per termin.

En engagerad föräldragrupp är en förutsättning för att driva ett föräldrakooperativ. Det engagemang och arbete som föräldrarna bidrar med ger bättre förutsättningar för hög personaltäthet och kontinuerlig kompetensutveckling av personalen, vilket bidrar till att vi har en verksamhet med hög kvalitet! 

Ny på Tallbacken

För alla nya familjer hålls informationskvällar. Lärarna berättar om Tallbacken och pedagogiken och alla får möjlighet att bekanta sig med och prova på montesssorimaterialet.

Varje läsår inleds med en mycket uppskattad grillfest för alla barn, föräldrar, syskon och personal. Att umgås på grillfester, i arbetsgrupper och städdagar stärker samhörigheten och gör att nya familjer snabbt kommer in och lär känna fler på förskolan!

Det är speciellt att jobba på ett föräldrakooperativ, man får en lite annan relation med familjerna. Jag uppskattar verkligen mötet med barn och föräldrar! Ulrika, en av pedagogerna på Tallbacken