Verksamhet och pedagogik

En av de saker jag uppskattar mest på Tallbacken är hur barnen får hjälp att bygga sin självständighet genom nyfikenhet. Det märks tydligt hur barnens självkänsla och motivation växer inifrån allt eftersom de övar och klarar att ta sig an stora och små sysslor. Petra, mamma till Julian och Silje

På barnens villkor

Det utmärkande för montessoripedagogiken är ett förhållningssätt präglat av stor respekt för det växande barnet. Det innebär konkret att vi byggt upp en miljö med målet att vara anpassad till barnens behov. Barnen har tillgång till utbildade pedagoger och vi har skapat ett innehåll i förskolan som tydliggör idéer och sammanhang. 

För att barnen ska utvecklas intellektuellt, emotionellt, fysiskt och socialt måste de få göra egna erfarenheter. Därför får de själva pröva sig fram så mycket som möjligt. "Hjälp mig göra det själv" är en tanke som präglar vår montessoriverksamhet. Det innebär att vi inte ska ha onödiga hinder för barnen. Vår förskolemiljö är anpassad för barnen med till exempel låga bord och stolar. Här finns en inbjudande miljö med fina färger och många saker för barnen att aktivera sig med, som väcker nyfikenhet och intresse. Från låga hyllor kan de själva enkelt hämta och ställa tillbaka saker de använder. De kan till exempel tvätta, putsa spegel, räkna, forma bokstäver, måla flaggor, ha bygglek och mycket mera. Barnen får utforska, experimentera och skaffa sig nya erfarenheter.

Lilla avdelningen

Småbarnsavdelningens miljö är väl anpassad för att möta de minsta barnens behov. Vi har ett område för praktiska övningar där barnen putsar, bakar, skalar och delar frukter, tvättar och diskar. Det finns övningar där de kan träna på att knäppa knappar och hängslen, sådant de behöver för att kunna klä sig själva. Till lunch och mellanmål hämtar barnen själva porslin, glas och bestick ur lådor och skåp och dukar därefter fram till sig själva. 

Vi har en språkavdelning med böcker, kort och saker som hjälper barnen att bygga upp språket. Vi använder material där barnen får sortera, para ihop, plocka i och ur samt trä på och av. Vi sjunger, dansar, spelar instrument och lyssnar på musik. Barnen utforskar färger genom att måla på staffli. Varje dag är vi ute i vår fina trädgård där barnen får utveckla sin grovmotorik genom att hoppa, klättra, gunga, åka rutschkana och springa. När ett barn är moget för större utmaningar får det börja på förskolans stora avdelning.

Stora avdelningen

Barnen på den stora avdelningen kan arbeta enskilt eller tillsammans med kamrater, med guidning från personalen när det behövs. På förmiddagarna arbetar vi praktiskt med att baka, tvätta, putsa, hälla, skura eller klippa. Vi kan arbeta med ljuddosor, luktdosor, känselplattor, cylinderblock och geometriska former där vi övar och förfinar våra sinnen.

När vi arbetar med matematik har vi pedagogiskt material som konkret visar hur mycket 10 är, vi kan lägga ut vår tusenkedja och räkna alla tusen pärlor samtidigt som vi upplever hur mycket 1000 är. Vi arbetar med sandpappersbokstäver, bygger ord, skriver och läser. Allt detta med fint Montessorimateriel som på ett naturligt sätt kopplar till förskolans läroplan. Inom kulturen arbetar vi med musik och konst. Barnen kan välja att sy, väva, snickra, experimentera eller arbeta med länder och världsdelar. De äldsta barnen lär sig lite engelska ord och fraser. 

På eftermiddagarna är vi utomhus - både när solen skiner och när vattenpussarna lockar. En dag i veckan går vi på utflykt till skogen och en dag i veckan har de äldsta barnen skolförberedande aktiviteter med till exempel kubbspel, skridskoåkning eller utflykter till olika museer/konserter. 

När vi jobbar med konst får barnen prova på olika tekniker och använda material av hög kvalitet. I maj månad har vi vernissage då vi hänger upp konstverken på ett vackert sätt och alla familjer bjuds in för att beskåda barnens alster. Läs gärna denna artikel från Mitt i Sollentuna som besökt vår fina vårvernissage! 


Jag är nog lite av en nörd vad gäller Montessori, jag tycker verkligen att det är jättefint! Barnen har en inneboende vilja att lära sig, om man bara tar tillvara på den finns det nästan inga gränser för vad de klarar av. Carolina, pedagog på Lilla avdelningen 

Maria Montessori

Maria Montessori föddes 1870 i Italien. 13 år gammal studerade hon på en teknisk skola och 1894 blir hon den första kvinnan att ta examen från Roms Universitet och blir därmed Italiens första kvinnliga läkare. Hon intresserade sig av att utbilda barn med särskilda behov.

1907 började hon sin pedagogiska bana som lärare för ett 50-tal barn i åldrarna 3-5 år. Skolan hette Casa de Bambini eller "Barnens hus" och var beläget i slummen i San Lorenzo i Rom. Hon startade med en medhjälpare, en enkel miljö och träningsmaterial som hon tidigare använt för att hjälpa mentalt handikappade barn att öva upp sina sinnen. Maria Montessori såg att även dessa barn blev väldigt attraherade av materialet, arbetade spontant med det och visade stor koncentration. Efter det öppnades fler Montessoriskolor och pedagogiken spreds över hela världen och även i dag är pedagogiken väldigt stor. Maria Montessori dog 1952 och under hennes livstid nominerades hon vid tre tillfällen till Nobels fredspris.

Jag tycker det är fantastiskt att få följa varje barn, ta tillvara på deras intressen, lust att lära och deras nyfikenhet. Genom att barnet hela tiden får välja själv blir lärandet lustfyllt och barnet bygger upp en självständighet. Ulrika A, pedagog på stora avdelningen


Det är fascinerande hur snabbt barnen lär sig saker så att de blir självständiga. Att barnen på lilla avdelningen kan baka brödbullar och klä på sig själva trots att de är så små insåg jag inte förrän jag såg det själv. Potträningen gick med automatik! Maria, mamma till tre barn som gått på Tallbacken